Muutosilmoitukset


Mikäli rekisterissämme näkyvät tiedot ovat osaltanne virheelliset, pyydämme ilmoittamaan muutoksista sekä käytön johtajan tai laitteiston haltijan vaihtumisesta postitse lomakkeellamme SL2A, joka on varustettu asianmukaisilla allekirjoituksilla ja liitteillä.

Rekisterin tiedot päivittyvät kerran viikossa.

© Tukes 2018