Taustatietoja


Sähkölaitteisto on sähkölaitteista, asennustarvikkeista, johdoista, sähkökeskuksista yms. muodostuva toiminnallinen kokonaisuus, esim. rakennuksen kiinteät sähköasennukset tai urheilukentän valaistus- ym. sähköasennukset.

 

Sähköturvallisuussäädöksissä sähkölaitteistot on jaettu laajuutensa ja erityisominaisuuksiensa perusteella luokkiin, joiden perusteella määräytyy mm.
- täytyykö laitteistolle tehdä varmennus- ja määräaikaistarkastuksia ja mikä on tarkastusväli
- täytyykö laitteistolle nimetä vastuuhenkilöksi käytön johtaja
- täytyykö laitteistolle laatia sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma

 

Tukes pitää rekisteriä niistä sähkölaitteistoista, jotka edellyttävät käytön johtajaa. Tukesille tehdään kyseisiä laitteistoja koskevat säädösten mukaiset ilmoitukset. Muista sähkölaitteistoista vastaavat ilmoitukset tehdään paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle.

 

Käytön johtaja edellytetään, jos sähkölaitteistossa on yli 1000 V osia tai jos sen liittymisteho on yli 1600 kVA.

 

Tukesin rekisterin sähkölaitteistot ovat:

Laitteistoluokka Laitteisto Määräaikaistarkastusväli
  Luokka 3  • verkkoyhtiöiden sähköverkot  
5 v.
Luokka 2 • yli 1000 V osia sisältävät sähkölaitteistot (suurjänniteliittyjät) ja teholtaan yli 1600 kVA:n pienjänniteliittyjät 10 v.


Tukesille tehtäviä ilmoituksia ovat:
- ilmoitus laitteiston käytön johtajasta ja laitteistoa koskevien perustiedot
- edellisiin liittyvät muutostiedot

 

Tarkempia tietoja laitteistoista ja tarkastuksista sekä käytön johtajan velvoitteista löytyy sähköturvallisuuslaista (1135/2016) ja valtioneuvoston asetuksesta (1434/2016) sekä Tukes-ohjeesta 16/2017 (Sähkölaitteistot ja tarkastukset), www.tukes.fi.

 

Rekisterin tiedot päivittyvät kerran viikossa.

© Tukes 2018