Tutkinnot

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) eTentti -oppimisympäristö otetaan käyttöön tammikuussa,
jolloin on mahdollisuus tehdä maakaasun, nestekaasun ja vaarallisten kemikaalien käytönvalvojien sekä kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön pätevyyskokeet sähköisesti.

 

Vuodesta 2019 lähtien kaikki tentit tehdään oppimisympäristössä ilman aika- ja paikkarajoitteita.

Tarkempi aikataulu ja ohjeet julkaistaan tammikuussa  Tukesin nettisivuilla.

 

 

Vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin käytönvalvoja

Nestekaasun käytönvalvoja

Maakaasun käytönvalvoja

Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö

Räjähteiden valmistuksen vastuuhenkilö (sisältää myös siirrettävällä laitteistolla tapahtuvan valmistuksen)

Räjähteiden varastoinnin vastuuhenkilö

Ilotulitetentti eli räjähteiden kaupan ja sen yhteydessä tapahtuvan varastoinnin vastaava hoitaja

Räjähdetodistuksen uusimismahdollisuus on poistunut säädösmuutosten myötä 1.7.2015. 

Hyväksytty kaasuasennusliike - vastuuhenkilön pätevyysluokat ja -alueet

Paloilmoitintutkinto

Sammutuslaitteistokuulustelu

Hissiturvallisuustutkinto

Sähköturvallisuustutkinnot

Lämmitysenergia Yhdistys

© Tukes 2019