Hissiturvallisuustutkinto

 

Yleistä

 

Hissien huolto-, korjaus- ja muutostöitä tekevällä toiminnanharjoittajalla on oltava palveluksessaan vastuuhenkilönä hissitöiden johtaja, jolla on hissipätevyys. Hissipätevyyden saamisen yhtenä edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu hissiturvallisuustutkinto.

 

Hissiturvallisuuslain (1134/2016) 47 §:n mukaisella turvallisuustutkinnolla osoitetaan, että henkilöllä on riittävät tiedot hissitöiden turvallisuuteen liittyvistä säännöksistä, määräyksistä, ohjeista ja keskeisimmistä standardeista.

 

Pätevyystodistusta voidaan hakea viiden vuoden kuluessa siitä, kun hissiturvallisuustutkinto on suoritettu. Pätevyystodistuksen saaminen edellyttää hyväksytyn hissiturvallisuustutkinnon lisäksi koulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttymistä. Pätevyystodistuksen myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

 

Tutkintotilaisuudet

 

Hissiturvallisuustutkintoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkinnot järjestetään Tukesin Tampereen toimipisteessä. Tutkintoon ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tutkintoa. Ilmoittautumislinkit löytyvät tämän sivun alalaidasta.

 

Tutkintotilaisuus kestää kolme tuntia. Tutkinnossa saavat olla esillä tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut. Lisäksi esillä saa olla alaa koskevaa kirjallisuutta tai muuta aineistoa, ei kuitenkaan laskennallisia esimerkkejä tai aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja.

 

Tutkinnon rakenne

 

Hissiturvallisuustutkintoon sisältyy vaihtoehtotehtäviä ja tehtäviä, joihin on vastattava kirjallisesti tai laskennallisesti. Alla lueteltujen tutkintovaatimusten lisäksi tutkinnoissa edellytetään yleistä sähkötekniikan osaamista. Hissiturvallisuustutkinnon hyväksytty suorittaminen edellyttää kahden kolmasosan pistemäärää maksimipistemäärästä.

 

Tutkinnon tulokset

 

Tukes lähettää osallistujille tutkintotodistuksen tai päätöksen hylkäämisestä kahden viikon kuluessa osoitteeseen, joka on annettu ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintoon osallistumisesta laskutetaan Tukesin hinnaston mukaisesti (1.1.2016 maksu on 165 €).

 

Tutkintovaatimukset

 

Säädökset

Hissiturvallisuuslaki (1134/2016)

Valtioneuvoston asetus hissien turvallisuudesta (1433/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

 

 

Tukes-ohjeet

Tukes-ohje 18/2017 Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset 

 

Standardit

SFS-EN 81-20 Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 20: Henkilö- ja tavarahenkilöhissit

SFS-EN 81-50 Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Arvioinnit. Osa 50: Hissin komponenttien suunnittelusäännöt, tarkastukset, laskelmat ja testit

SFS-EN 115-1 (2017) Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenteet ja asennus

SFS-INSTA 730 (2017) Hissien teräsköydet. Köysien hylkäämisperusteet

SFS 5880 (2017) Hissityöturvallisuus

SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset, seuraavilta osin SFS 6000-1 … SFS 6000-6, 7-704, 7-706, 7-729, 8-802, 8-812, 8-813

SFS 6002 (2015) Sähkötyöturvallisuus

 

Muut julkaisut

Vanhoja hissejä koskeva Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu:

A8-94 Hissimääräykset, lukuun ottamatta liitteitä 6, 7, 10 ja 12

 

Lisätietoja:

Antti Savola, johtava asiantuntija

Puhelin: 029 5052 684

Sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Tampere
16.4.2019

13.11.2019

© Tukes 2018