Räjähteiden kaupan ja sen yhteydessä tapahtuvan varastoinnin vastaava hoitaja

Pyrotekniset välineet / ampumatarvikkeet

 

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) eTentti -oppimisympäristö otetaan käyttöön tammikuussa,
jolloin on mahdollisuus tehdä maakaasun, nestekaasun ja vaarallisten kemikaalien käytönvalvojien sekä kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön pätevyyskokeet sähköisesti.

 

Vuodesta 2019 lähtien kaikki tentit tehdään oppimisympäristössä ilman aika- ja paikkarajoitteita.

Tarkempi aikataulu ja ohjeet julkaistaan tammikuussa  Tukesin nettisivuilla.

 

 

HUOM. Ilotulitteiden myyntipisteessä pitää aina myyntitapahtuman aikana olla pyroteknisen tentin suorittanut henkilö paikalla.
Hänen ei tarvitse olla vastuuhenkilö, mutta tentin suorittanut. Vastuuhenkilön tulee olla hyväksynyt hänet kyseiseen tehtävään.

Ilmoittautumislinkki sivun alareunassa.

 

Pyrotekniset välineet (ilotulitteet)

 

Koeaineisto

 
Koe on kirjallinen monivalintakoe. Kokeessa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali (ainoastaan paperinen aineisto, joka on henkilökohtainen). Muista myös kynä ja kumi!
Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Kokeen hyväksyminen edellyttää, että vähintään 70 % vastauksista on oikein. Todistus tai tieto kokeen hylkäämisestä lähetetään tenttijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen osallistumisesta laskutetaan Tukesin hinnaston mukaisesti jälkikäteen (tämänhetkinen maksu on 90 euroa).


Ampumatarvikkeet

 
Koeaineisto

  • laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) luvut 1,2,4,7-9,11,13-15
  • laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta (180/2015) määritelmien osalta
  • valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)
  • valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta (719/2015) ainoastaan 3 § Pyroteknisen tuotteen luokitus
  • valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015) paitsi räjähteiden valmistusta koskevat säännökset
  • Asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta (1384/1994), liitteitä ei tarvitse lukea
  • Standardit SFS 4397, SFS 4398 ja SFS 4399
  • Vastaavalta hoitajalta edellytetään lisäksi myytävien räjähteiden (ruudit, patruunat, sytytysnallit) ominaisuuksien tuntemista. Näitä tietoja saa alan kirjallisuudesta ja valmistajien tuote-esitteistä.

 
Koe on kirjallinen monivalintakoe. Kokeessa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali (ainoastaan paperinen aineisto).
Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Kokeen hyväksyminen edellyttää, että vähintään 70 % vastauksista on oikein. Todistus tai tieto kokeen hylkäämisestä lähetetään tenttijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen osallistumisesta laskutetaan Tukesin hinnaston mukaisesti jälkikäteen (tämänhetkinen maksu on 90 euroa).

 

 
Yhteystiedot aineiston hankkimista varten


Säädöksiä saa sähköisenä sekä Tukesin että Finlexin www-sivuilta.

Standardeja myy Suomen standardisoimisliitto SFS ry http://www.sfs.fi. Tilauksia voi tehdä myös näiden www-sivujen kautta tai suoraan sähköpostilla sales@sfs.fi

 

 

 

Ilmoittautuminen kokeeseen

 

Kokeisiin tulee ilmoittautua viimeistään kahta viikkoa ennen aiottua koeajankohtaa.
Kokeeseen ei voi osallistua, jos ei ole ilmoittautunut.

 

Muistathan perua ilmoittautumisesi, jos et pääse osallistumaan tenttiin.

 
Yhteyshenkilöt
Helsinki: Tiina Heikkinen, p. 029 5052 156
Kuopio, Oulu, Tampere, Lappeenranta ja Rovaniemi: Marita Välimäki, p. 029 5052 230

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tukes.fi.

 

 

Ilmoittaudu haluamaasi koetilaisuuteen valitsemalla alla olevasta listasta sopiva koepaikka ja -päivämäärä.
Huom.! Tarkista koetilaisuuden osoite ja ajankohta ilmoittautumislomakkeelta.
(Jos et saa vahvistusta ilmoittautumislomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen, ilmoittautuminen ei ole tullut perille.)

© Tukes 2018