Räjähteiden valmistuksen vastuuhenkilö (vastaava johtaja)

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) eTentti -oppimisympäristö otetaan käyttöön tammikuussa,
jolloin on mahdollisuus tehdä maakaasun, nestekaasun ja vaarallisten kemikaalien käytönvalvojien sekä kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön pätevyyskokeet sähköisesti.

 

Vuodesta 2019 lähtien kaikki tentit tehdään oppimisympäristössä ilman aika- ja paikkarajoitteita.

Tarkempi aikataulu ja ohjeet julkaistaan tammikuussa  Tukesin nettisivuilla.

 

Huom! Säädöksiin on tullut muutoksia 1.1.2017.

Ilmoittautumislinkki sivun alareunassa.

 

Yleistä

Räjähdetehtaalla on oltava käytöstä vastaava johtaja ja hänellä mahdollisesti sijainen. Myös siirrettävällä laitteistolla tapahtuva valmistus edellyttää vastuuhenkilöä (emulsioräjähteet).

Vastaavasta johtajasta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 61 §:ssä ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun   asetuksen (819/2015) 34- 36 §:ssä.

Suoritettava koe antaa myös pätevyyden toimia räjähteiden valmistukseen liittyvien vaarallisten kemikaalien varastoinnin valvojana.

 

Tehtävät

Vastuuhenkilön on huolehdittava, että räjähteiden valmistus ja varastointi tapahtuu teknillisesti oikealla ja turvallisella tavalla annettujen säännösten ja määräysten samoin kuin valmistusta koskevien lupapäätösten mukaisesti (laadittujen toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaan).

 

Nimeäminen

Toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö ja hänelle mahdollisesti sijainen. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että vastaavalla johtajalla on mahdollisuus hoitaa laitosta annettujen säännösten ja määräysten samoin kuin lupapäätöksen ehtojen tarkoittamalla tavalla.

 

Pätevyyskoe

 

Kokeen rakenne

Koe on kirjallinen monivalintakoe. Kokeessa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset, standardit, ohjeet tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali (ainoastaan paperinen aineisto, joka on henkilökohtainen).

 

Kokeen käsittely

Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Kokeen hyväksyminen edellyttää, että vähintään 70 % vastauksista on oikein. Todistus tai tieto kokeen hylkäämisestä lähetetään tenttijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen osallistumisesta laskutetaan Tukesin hinnaston mukaisesti jälkikäteen (tämänhetkinen maksu on 90 euroa).

 

Koeaineisto

Seuraavassa esitetään luettelot aineistoista, josta koekysymykset muodostuvat. Aineisto saa olla mukana koetilaisuudessa. Kokeessa voi olla mukana myös muita koealueeseen liittyviä säädöksiä, ohjeita, oppaita, standardeja tai vastaavia.

 

Säädökset

  •        laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005)
  •        valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015)
  •        valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)
  •        laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta (180/2015) 
  •        valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)
  •        valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta (719/2015) 
  •        valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015)
  •        valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta (1440/2016)
  •        valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011)

 

 Säädökset saa sähköisenä joko Tukesin tai Finlexin internetsivuilta.

 

Standardit

  •        standardit SFS 4397, SFS 4398 ja SFS 4399

 

Standardeja voi ostaa Suomen standardisoimisliitosta. Tilauksia voi tehdä myös näiden www-sivujen kautta tai suoraan sähköpostilla sales@sfs.fi 

 

Tukes-ohjeita, oppaita ja esitteitä

 

Tukes-ohjeet:  www.tukes.fi

 

 

Ilmoittautuminen kokeeseen

 

Kokeisiin tulee ilmoittautua viimeistään kahta viikkoa ennen aiottua koeajankohtaa.
Kokeeseen ei voi osallistua, jos ei ole ilmoittautunut.

 

Muistathan perua ilmoittautumisesi, jos et pääse osallistumaan tenttiin.

 
Yhteyshenkilöt
Helsinki: Tiina Heikkinen, p. 029 5052 156
Kuopio, Oulu, Tampere, Lappeenranta ja Rovaniemi: Marita Välimäki, p. 029 5052 230

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tukes.fi.

 

 

Ilmoittaudu haluamaasi koetilaisuuteen valitsemalla alla olevasta listasta sopiva koepaikka ja -päivämäärä.
Huom.! Tarkista koetilaisuuden osoite ja ajankohta ilmoittautumislomakkeelta.
(Jos et saa vahvistusta ilmoittautumislomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen, ilmoittautuminen ei ole tullut perille.)

 

© Tukes 2018