Räjähteiden varastoinnin vastuuhenkilö (pysyvä ja tilapäinen varastointi)

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) eTentti -oppimisympäristö otetaan käyttöön tammikuussa,
jolloin on mahdollisuus tehdä maakaasun, nestekaasun ja vaarallisten kemikaalien käytönvalvojien sekä kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön pätevyyskokeet sähköisesti.

 

Vuodesta 2019 lähtien kaikki tentit tehdään oppimisympäristössä ilman aika- ja paikkarajoitteita.

Tarkempi aikataulu ja ohjeet julkaistaan tammikuussa  Tukesin nettisivuilla.

 

 

Huom! Säädöksiin on tullut muutoksia 1.1.2017.

Ilmoittautumislinkki sivun alareunassa. Ilmoittaudu haluamaasi koetilaisuuteen valitsemalla listasta sopiva koepaikka ja -päivämäärä.

 

 

Yleistä

Räjähdevarastolla on oltava vastaava varastonhoitaja ja hänellä mahdollisesti sijainen. Vastaavasta varastonhoitajasta säädetään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 61 §:ssä ja räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (819/2015) 34- 36 §:ssä.

Panostajalaissa (219/2000) tarkoitettu pätevyyskirja antaa sen voimassaoloaikana pätevyyden toimia räjähteiden varastoinnin vastuuhenkilönä ilman Turvallisuus- ja kemikaaliviraston järjestämää koetta.

 

Tehtävät

Vastuuhenkilön on huolehdittava, että räjähteiden varastointi tapahtuu teknillisesti oikealla ja turvallisella tavalla annettujen säännösten ja määräysten samoin kuin varastointia koskevien lupapäätösten mukaisesti (laadittujen toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaan).

 

Nimeäminen

Toiminnanharjoittajan on nimettävä vastuuhenkilö ja hänelle mahdollisesti sijainen. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että varastonhoitajalla on mahdollisuus hoitaa varastoa annettujen säännösten ja määräysten samoin kuin lupapäätöksen ehtojen tarkoittamalla tavalla.

 

Kokeen rakenne

Koe on monivalintakoe. Kokeessa saa olla mukana kaikki asiaan liittyvät säädökset, määräykset tai muu koealueeseen liittyvä taustamateriaali (ainoastaan paperinen aineisto, joka on henkilökohtainen).

 

Kokeen käsittely 

Koetulokset käsitellään 3 viikon kuluessa. Kokeen hyväksyminen edellyttää, että vähintään 70 % vastauksista on oikein. Todistus tai tieto kokeen hylkäämisestä lähetetään tenttijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kokeeseen osallistumisesta laskutetaan Tukesin hinnaston mukaisesti jälkikäteen (tämänhetkinen maksu on 90 euroa).

 

Koeaineisto

  • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) luvut 1,2,4,7-9,11,13-15 muutoksineen
  • Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta (180/2015) määritelmien osalta
  • Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015)
  • Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta (719/2015) ainoastaan 3 § Pyroteknisen tuotteen luokitus
  • Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015) paitsi räjähteiden valmistusta koskevat säännökset
  • Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta (1440/2016), liitteitä ei tarvitse lukea
  • Tukes-opas: Ilotulitteet - valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö (2015) (pdf, 0,5 MB)
  • Standardit SFS 4397, SFS 4398 ja SFS 4399

 

Yhteystiedot aineiston hankkimista varten

Säädöksiä saa sähköisenä sekä Tukesin että Finlexin www-sivuilta.

Standardeja myy Suomen standardisoimisliitto SFS ry http://www.sfs.fi. Tilauksia voi tehdä myös näiden www-sivujen kautta tai suoraan sähköpostilla sales@sfs.fi

 

Ilmoittautuminen kokeeseen

 

Kokeisiin tulee ilmoittautua viimeistään kahta viikkoa ennen aiottua koeajankohtaa.
Kokeeseen ei voi osallistua, jos ei ole ilmoittautunut.

 

Muistathan perua ilmoittautumisesi, jos et pääse osallistumaan tenttiin.

 
Yhteyshenkilöt
Helsinki: Tiina Heikkinen, p. 029 5052 156
Kuopio, Oulu, Tampere, Lappeenranta ja Rovaniemi: Marita Välimäki, p. 029 5052 230

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tukes.fi.

 

 

Ilmoittaudu haluamaasi koetilaisuuteen valitsemalla alla olevasta listasta sopiva koepaikka ja -päivämäärä.
Huom.! Tarkista koetilaisuuden osoite ja ajankohta ilmoittautumislomakkeelta.
(Jos et saa vahvistusta ilmoittautumislomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen, ilmoittautuminen ei ole tullut perille.)

© Tukes 2018