Muutosilmoitukset


Mikäli rekisterissämme näkyvät tiedot ovat osaltanne virheelliset, pyydämme ilmoittamaan muutoksista tai toiminnan päättymisestä.

 

Lomakkeen tulee olla on varustettu asianmukaisilla allekirjoituksilla ja liitteillä. Ilmoitettavia muutoksia ovat esim. sähkötöiden johtajan, paloilmoitin- tai sammutuslaitteistoliikkeen, kylmälaiteliikkeen tai hyväksytyn liikkeen vastuuhenkilön vaihtuminen, pätevyysalueen laajentuminen tai yritysmuodon muutos.


 

 

 

 

 

Osoitteenmuutokset voidaan ilmoittaa sähköisesti oheisella lomakkeella lomake. Tällaiset muutosilmoitukset ovat maksuttomia. Puhelinnumeroita emme päivitä rekisteriin, koska ne muuttuvat jatkuvasti.

 

Skannaa täytetty ja allekirjoitettu lomake, ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi TAI

 

 

Jos lähetät lomakkeen postitse, niin täytä, tulosta ja lähetä se lomakkeen vasemmassa alalaidassa näkyvään osoitteeseen

 

© Tukes 2018