Ändringsanmälan


Om det finns fel i uppgifterna i vårt register för er del, ber vi att ni skickar anmälan om ändringar samt om byte av ledaren för användningen eller innehavaren av anläggningen genom att posta oss blanketten SL2A med erforderliga underskrifter och bilagor.Uppgifterna i registret uppdateras en gång i veckan.

© Tukes 2018