Sökanvisning

Sökning 

För att söka alla uppgifter om en elanläggning klicka på knappen Haku. Om du endast vill söka uppgifter med hjälp av bestämda sökkriterier, handla enligt instruktionerna nedan.

 

Sökning av innehavare, nätbolag eller ledare av användning

Elanläggningar kan sökas genom att välja namnet eller en del av namnet på innehavaren, nätbolaget eller ledaren av användningen.

 

För att ta bort valet klicka på punkten Poista valinta nedan.

 

Observera att knappen Poista valinta endast tar bort innehavarens eller nätbolagets namn, men inte namnet på ledaren av användningen. För att ta bort namnet på ledaren av användningen klicka på knappen Tyhjennä kentät.

 

Sökning av kommun

För att välja en kommun klicka på namnet på kommunen i fråga. För att välja flera kommuner, håll tangenten Ctrl nedtryckt. För att avlägsna valen klicka på knappen Poista valinta nedan.

 

Sökresultat 

Sökkriterierna och sökresultateten visas uppe till höger på sidan.Genom att klicka på rubrikerna får man t.ex. anläggningarnas innehavare eller nätbolagen i alfabetisk ordning. Sökresultaten kan skrivas ut med eller utan sidindelning. För utskrift utan sidindelning klicka på den vänstra knappen uppe till höger på skärmen.

 

Kontaktpersoner 

Vid behov kontakta tillståndshandläggarna Johanna Reponen, tfn 029 5052 005 och Eija Suonurmi, tfn 029 5052 687.

© Tukes 2018