Godkänt gasmonteringföretag

 
Från början av 2010 anordnas proven för godkända gasmonteringsföretag av Lämmitysenergia Yhdistys, se närmare på www.lammitysenergia.fi.

 

© Tukes 2018