Anmälan till examen
 
Examen för handel med explosiva varor

Datum för provtillfället : 20.11.2017 kl. 13-15

Adress : Helsinki, Opastinsilta 12, Pasilan virastokeskus, Infopiste
Kontaktperson : Sintonen Marika
Tfn: 029 505 2182
 

© Tukes 2018