Anmälan till examen
 
Examen för handel med explosiva varor

Datum för provtillfället : 23.11.2017 kl. 10-12

Adress : Kuopio, Scandic Kuopio, Satamakatu 1
Kontaktperson : Välimäki Marita
Tfn: 029 5052 230

Mer information: Täynnä
 

© Tukes 2018