Anmälan till examen
 
Examen för handel med explosiva varor

Datum för provtillfället : 28.11.2017 kl. 13-15

Adress : Oulu, Radisson Blu Hotel, Hallituskatu 1, Oulu
Kontaktperson : Välimäki Marita
Tfn: 029 5052 230

Mer information: Täynnä
 

© Tukes 2018