Anmälan till examen
 
Examen för handel med explosiva varor

Datum för provtillfället : 27.11.2017 kl. 10-12

Adress : Tampere, Scandic City, Hämeenkatu 1
Kontaktperson : Välimäki Marita
Tfn: 029 5052 230

Mer information: TÄYNNÄ, iltapäivälle sopii vielä muutama
 

© Tukes 2018