Anmälan till examen

Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö

Datum för provtillfället : 9.3.2018 kl. 10-12

Adress : Tampere, Lapland Hotel, Yliopistonkatu 44, Tampere
Kontaktperson : Välimäki Marita
Tfn: 029 5052 230
 
Uppgifterna märkta med asterisk (*) är obligatoriska
 
Efternamn:*
Samtliga förnamn:*
Födelsetid (dd.mm.åååå)*:
Adress*:
Postnummer och postkontor*: 
Telefonnummer*:
E-postadress*:Intyget skickas till den här e-postadressen
Fakturabetalarens namn* och FO-nummer: t.ex 1234567-8
Fakturabetalarens adress*:
Fakturabetalarens postnummer och postkontor*:* 
Tilläggsuppgifter:
Nätfaktureringsadress:t.ex 003710212779
EDI -kod:t.ex 003710212779
Förmedlarkod:t.ex NDEAFIHH tai 003703575029
Arbetsgivarens namn*:
Affärsställets adress*:
Affärsställets postnummer och postkontor:* 
Arbetsgivarens e-post:
 
 
 
 

© Tukes 2018