Tukes Rekisterit - Oppilas
Anmälan till examen
 
Examen för handel med explosiva varor

Datum för provtillfället : 27.4.2018 kl. 10-12

Adress : Helsinki, Opastinsilta 12, Pasilan virastokeskus, Infopiste
Kontaktperson : Sintonen Marika
Tfn: 029 505 2182
 

© Tukes 2018