Anmälan till examen
 
Examen för driftsövervakare

Datum för provtillfället : 8.6.2018 kl. 10-12

Adress : Tampere, Lapland Hotel, Yliopistonkatu 44, Tampere
Kontaktperson : Välimäki Marita
Tfn: 029 5052 230

Mer information: Ilmoittautuminen päättynyt
 

© Tukes 2019