Ändringsanmälan

Om de uppgifter om er som syns i vårt register är felaktiga, ber vi er per post meddela ändringar eller om ni upphör med verksamheten till oss.

 

Blanketten ska vara försedd med adekvata namnteckningar och bilagor. De ändringar som ska meddelas är exempelvis om ledaren för elarbetet byts ut eller ansvarspersonen i en brandalarms- eller släckanläggningsaffär, kylanläggningsaffär eller godkänd rörelse byts ut, behörighetsområdet utvidgas eller företagsformen ändrar.

 

 

Adressändringar kan göras även elektroniskt med vidstående blankett blankett. Dylika ändringsanmälningar är avgiftsfria. Vi uppdaterar inte telefonnummer i vårt register, eftersom de ständigt ändrar.

 

Skanna den ifyllda blanketten till kirjaamo@tukes.fi

 

eller

 

Sänder du blanketten per post så fyll i, skriv ut och skicka den till adressen i blankettens nedre vänstra hörn.  

 

© Tukes 2018