De ansvarspersoner och montörer som finns i Tukes register

 

Sök personer genom att använda något av vidstående sökvillkor. Om du väljer fler sökvillkor har den person som söks någon av de valda rättigheterna.


Förutsättningen för att erhålla hushållsavdrag är att företaget är infört i förskottsuppbördsregistret. Registreringen kan kontrolleras hos skattebyrån eller på adressen www.ytj.fi.


Exempelvis om du väljer kommun och installationsbehörighet får du som sökresultat de montörer som har installationsbehörighet i just den kommunen.

 
Den ansvariges eller montörens namn eller del av namnet
Verksamhetsrättighet Kommun:

Radera ditt val
 
  

© Tukes 2018