Sökanvisning


Anvisningar hur du söker  entreprenörer

 

Uppge sökvillkor och välj ett eller flera kommunalternativ. Om inget alternativ anges innebär det att sökresultatet får vara vilket som helst vad beträffar just det området.

 

Företagets namn eller en del av namnet:

 • Det sökord som anges kan vara i början, mitten eller slutet av företagets namn och det behövs inga förkortningstecken såsom % eller *
 • Sökningen inriktas på de namn eller namnförkortningar för de entreprenörer, verksamhetsenheter och filialer som finns i Tukes register

 

Namnet eller en del av namnet på ledaren för elarbetet eller ansvarspersonen i den affär som utför installationer av brandalarms- och släckanläggningar, ansvarspersonen i kylanläggningsaffären eller det godkända företaget:

 • Det sökord som anges kan vara i början, mitten eller slutet av ledarens eller ansvarspersonens namn och det behövs inga förkortningstecken såsom % eller *

 

Verksamhetsrättighet:

 • Du kan välja en eller flera rättigheter. Datorn hittar alla de som har någon av de rättigheter som valts
 • Verksamhetsrättigheterna för elentreprenörer är i verkligheten betydligt mer finfördelade än vad som här anges. I de flesta fall är dock den förenklade klassificering som presenteras riktigt träffande. Entreprenören vet själv mera exakt vilka arbeten han på basis av sina rättigheter får utföra. Rättigheterna baserar sig på lagstiftningen om elsäkerhet.
 • Om företaget har rätt att utföra installationer, reparera utrustning eller utföra hissarbeten har företaget också rätt att utföra motsvarande arbete för egen räkning.

 

Kommuner:

 • Om du vill uppge fler kommunalternativ, tryck på Ctrl-knappen på ditt tangentbord då du väljer

 

Exempel:

 • Du vill hitta de elentreprenörer i Nummi-Pusula som har installationsbehörighet. Kryssa för alternativ A bland entreprenörrättigheterna och välj kommunen Nummi-Pusula. Tryck sedan på knappen Sök.


Anvisningar för användning av kylbranschens behörighetsregister

Ansvarspersonens eller montörens namn eller en del av namnet:

 • Det sökord som anges kan vara i början, mitten eller slutet av namnet och det behövs inga förkortningstecken såsom % eller *
 • Montörens behörighet anges med bokstaven a, exempelvis e3 a
 • Personen kan ha behörighet att vara både ansvarsperson och montör, exempelvis ku, ku a

 

Verksamhetsrättighet:

 • Du kan välja en eller flera rättigheter. Datorn hittar alla de personer som har någon av de rättigheter som valts

 

Kommuner:

 • Om du vill uppge fler kommunalternativ, tryck på Ctrl-knappen på ditt tangentbord då du väljer 

 

 

© Tukes 2018