Verksamhetsutövare som finns i Tukes register (installations-, service- och reparationsverksamhet).


Med registrets hjälp kan man kontrollera om verksamhetsutövaren enligt lag har rätt att utföra arbetet i fråga. Verksamhetsutövaren kan också kontrollera de egna uppgifternas riktighet. Största delen av yrkesutövarna erbjuder sina tjänster till utomstående.

 

Förutsättningen för att erhålla hushållsavdrag är att företaget är infört i förskottsuppbördsregistret. Registreringen kan kontrolleras hos skattebyrån eller på adressen www.ytj.fi.

Kommun:


Radera ditt val
Använd sökkriterierna nedan.
Företagets namn eller del av namnet. Arbetsledarens/ansvarspersonens namn eller del av namnet
Obs! Behörigheten inom kylbranschen ska sökas ur kylbranschens behörighetsregister.
Verksamhetsrättighet:
Om du väljer flera verksamhetsrättigheter, omfattar sökresultatet alla de verksamhetsutövare som har någon av de valda verksamhetsrättigheterna.
 
Elektricitet och hissar Installationsföretag inom räddningsväsendet Kylanläggningar Gaser och olja
Elinstallationsarbeten och reparation av elapparater (A)
 
  

© Tukes 2018